БІЗДІҢ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛДАРЫМЫЗҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІТАП ПАЛАТАСЫ ISSN ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ СЕРТИФИКАТТАРЫ БЕРІЛДІ

«Зерттеушi»Республикалық ғылыми-білім беру орталығының ғылыми журналдарына Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы ISSNҰлттық орталығының Сертификаттары берілді.

Сертификаттарда «Зерттеушi»Республикалық ғылыми-білім беру орталығының «Зерттеуші – Исследователь», «Ғылыми зерттеулер әлемі – Мир научных исследований», «Ғылым және білім ғасыры – Век науки и образования», «Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы» және «Жас ғалымдар жаршысы – Вестник молодых ученых»ғылыми журналдары (ЮНЕСКО, Франция, Париж қ.) сериялық басылымдарды тіркейтін ISSNХалықаралық орталығында тіркелгені және халықаралық ISSNномерлері берілгені атап көрсетілген:

- «ЗерттеушіИсследователь» (Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher): ISSN 2307-0153;

- «ҒылымизерттеулерәлеміМирнаучныхисследований» (Ġylymi zertteuler a̋lemì – Mir naučnyh issledovanij – World of scientific research): ISSN 2307-017X;

- «ҒылымжәнебілімғасырыВекнаукииобразования» (Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century): ISSN 2307-0188;

- «ЕлордағылымихабаршысыНаучныйвестникстолицы» (Elorda ġylymi habaršysy – Naučnyj vestnik stolicy – Scientific messenger of the capital): ISSN 2307-020X;

- «ЖасғалымдаржаршысыВестникмолодыхученых» (Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist): ISSN 2307-0250.

Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы ISSN Ұлттық орталығының Сертификаттары «Зерттеушi»Республикалық ғылыми-білім беру орталығының ғылыми журналдары халықаралық стандарт ИСО3297-98 «Ақпараттау және құжаттау (ISSN)сариялы басылымның халықаралық стандартты номері»,мемлекетаралық стандартГОСТ7.56-2002 «Сериялы басылымдардың халықаралық стандарттау номері»талаптарына сәйкес келетінін дәлелдейді.

Жаңалықтар

02.03.2020
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы» мекемесі еліміздің жоғары оқу орындары мен колледждерінің студенттері және мектептердің оқушылары арасында олардың шығармашылық жұмыстарын жазу белсенділігін арттыруға және «Журналистика және репортер ісі» білім беру бағдарламалар тобы бойынша кәсіптік бағдар беруге арналған еркін тақырыптар бойынша «ЖУРНАЛИСТ БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ» атты шығармалар конкурсын өткізетіні туралы хабарлайды. Шығармаларды кез-келген еркін тақырыпта жазып, жолдауға болады. Конкурс жыл сайын өткізіледі.
28.02.2020
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ Заңының 15-бабының (Педагогтің міндеттері) 1-тармағының 3)-тармақшасы бойынша педагог өзінің кәсіптік шеберлігін, зерттеу, зияткерлік және шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіруге, оның ішінде біліктілік санаты деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей арттыруға (растауға) міндетті.
20.12.2019
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік гранты бойынша Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласындағы «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы» жеке меншік мекемесі коммерциялық емес ұйымының бастамасымен «Балалар және білім беру, бос уақыт және мәдени іс-шаралар» тақырыбында 2019 жылы жүзеге асырылған жұмыстардың қорытындысы туралы бейнебаянды назарларыңызға ұсынамыз.