Журналдың редакциялық саясаты

Қолжазбаны жариялау шарттары

«Зерттеуші» журналында жариялау үшін автордың (авторлардың) бұрын басқа шет тілдерде жарияламаған, журналдың тақырыптық бағыттарына сәйкес келетін және қолжазбаны ресімдеу талаптары бойынша қатаң ресімделген мақалалар қабылданады.

Ғылыми мақаланың қолжазбасын автор журналдың редакциясына корреспонденцияға (қолжазбаның авторлық ұжымының қатарынан 2 және одан да көп тең авторлары болған жағдайда айқындалған) журналдың келесі нөмірі шыққанға дейін кемінде екі ай бұрын ұсынады. Журналда жариялауға көлемі 1-1, 2 б.п. аспайтын қолжазбалар (атауын, авторлар туралы мәліметтерді, аннотацияларды, тірек сөздерді, библиографиялық тізімді есепке алмағанда) қабылданады.

Автор қолжазбаны корреспонденцияға арналған электрондық платформа арқылы мақаланың барлық методеректері мен оның авторларын көрсете отырып жүктеуге тиіс.

Қолжазбамен жұмыс істеу кезеңінде редакция, корреспонденция авторы мен рецензенттер арасындағы байланыс OJS электрондық (онлайн) платформасы арқылы, ал ерекше жағдайларда электрондық пошта арқылы жүзеге асырылады.

Журналдың редакциялық алқасы автордан / авторлардан келіп түскен қолжазбаларды қарайды, олардың рецензиялануын ұйымдастырады және қолжазба электронды платформа арқылы келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде жариялау немесе жариялаудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.


Еркін қол жеткізу саясаты және мұрағаттау

«Зерттеуші» журналы өз контентіне журналдың ресми сайтында ашық қолжетімділік береді, бұл әлемдік ғылыми қоғамдастықтың журналына ақпараттық қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ журналдың веб-сайтында авторлар мен оқырмандар үшін журналдың қызметі туралы қажетті ақпарат: жариялау шарттары, қолжазбаларды ресімдеу және журналға ұсыну ережелері, журналды қалыптастыру және қолжазбаларды рецензиялау тәртібі, жарияланым этикасы, Редакциялық кеңес туралы мәліметтер, бас редактор мен жауапты хатшының байланыс деректері ұсынылған.


Made on
Tilda